Медийни партньори

ТЕ НИ ПОДПОМАГАТ СЪС:

  • Изработване на стратегии за ПР и информационни кампании.
  • Консултации в сферата на връзките с обществеността.
  • Планиране и изпълнение на ПР и информационни кампании.
  • Осигуряване на медийно и ПР обслужване в печатни, електронни канали и интернет.
  • Изработване на информационни и ПР материали – брошури, плакати, рекламни карета, билбордове, банери.
  • Изработване на мултимедийни продукти – видео и аудиоклипове, филми
  • Организиране на публични събития – пресконференции, семинари, кръгли маси, дискусии, конференции и др.
ИМЕ
1 БТВ МЕДИЯ ГРУП
2 ВЕСТНИК УТРО
3 СПИСАНИЕ GEO
4 TLL MEDIA  
5
6
7
8
9
10
11