ФОНДАЦИЯ МАЛКИЯТ МЕЧТАТЕЛ

FOND_LOGO

Фондацията е учредена на 21.12.2012 г. в Република, гр. София, от Софийски Градски Съд по фирмено дело 775/10.12.2012 г., като българско юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел на Република България.

www.foundation.littledreamer-world.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>